Chov koní je orientovaný na účely rekreačného jazdenia. Okolie Podskalia ponúka výborné možnosti pre rekreačných jazdcov, pre tých skúsenejších je možnosť  vzdialenejších túr po Strážovských vrchoch. Od roku 2012 ponúkame možnosť pastevného i boxového ustajnenia koní v zrekonštruovaných priestoroch s kompletnou starostlivosťou.

Uprednostňujeme prirodzený, pastevný chov koní. Naše kone majú k dispozícii rozľahlé pastviny, čím majú zabezpečený dostatočný pohyb a potravu. Takýto typ ustajnenia je vhodný najmä pre mladé kone, ktoré potrebujú veľa pohybu, alebo naopak pre staršie kone, ktoré jazdci už aktívne nevyužívajú a chcú im dopriať zaslúžený odpočinok. Keďže sa venujeme chovu hovädzieho dobytka, jazdci majú u nás možnosť vyskúšať si prácu s dobytkom. Pomoc pri zhromažďovaní stáda, odstave jalovíc, plemenných býkov či iných náročných činnostiach si veľmi ceníme.

Ponúkame jazdu na koni v jazdiarni, v kruhovke, vozenie detí a dospelých a vychádzkové jazdy vo voľnej prírode.


Ustajnenie

Poskytujeme ustajnenie koní a to voľné, resp. pastvinové alebo boxové. Pri pastvinovom ustajnení má Váš kôň možnosť výbehu na deviatich hektároch s ostatnými koňmi, adlibitné množstvo potravy, prístup k vode a základnú starostlivosť. Pri boxovom ustajnení má Váš kôň k dispozícii box, výbeh na deviatich hektároch s ostatnými koňmi, celodenný prístup k vode, objemové krmivo, minerálnu soľ a po dohode dokrmovanie vlastným krmivom. Jazdci majú možnosť využiť: krytú jazdiareň (15x25m), 2 vonkajšie jazdiarne (20x40m + 100x50m), kruhovku, sedlovňu a šatňu.


Boxové ustajnenie: 250 eur
Pastvinové ustajnenie: 150 eur