Vitajte na našej Ekofarme Podskalie

Firma Ekofarm s.r.o. predstavuje malú firmu rodinného typu. Vznikla v roku 2000 a zamestnáva 5 pracovníkov. Ekologickým spôsobom obhospodaruje 160 ha poľnohospodárskej pôdy. Venuje sa rastlinnej a živočíšnej výrobe a v poslednom období sa začína orientovať i na agroturistiku.


Rastlinná výroba je úzko špecializovaná na produkciu liečivých rastlín a produkciu sena a krmovín pre živočíšnu výrobu. V súčasnosti firma pestuje 20 druhov liečivých rastlín a 10 druhov zberá z voľnej prírody. Zber sa vykonáva ručne. Rastliny suší, spracováva a vyrába z nich 37 druhov bylinných biočajov. Svoje výrobky predáva vo vlastnej predajni a distribuuje do čajovní a predajní zdravej výživy vo viacerých regiónoch Slovenska.


Pestovanie a zber rastlín sa vykonáva ekologickým spôsobom v zmysle Nariadenia komisie (EÚ) č. 271/2010 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov. Kontrolnú činnosť nad pestovaním a spracovaním liečivých rastlín vykonáva inšpekčná organizácia NATURALIS SK s. r. o.


V oblasti živočíšnej výroby sa na našej farme venujeme chovu včiel, chovu jazdeckých koní a chovu hovädzieho dobytka mäsového plemena Aberdeen Angus. 

Ekologické poľnohospodárstvo pracuje v súlade s prírodou bez chemických zásahov, s prirodzenými rytmami Zeme. Všíma si prepojenosť  všetkého okolo nás. Naše bylinkové políčko oživuje okolie, láka včely a ďalší hmyz a prispieva k harmónii krajiny. Spolu s horskými pasienkami, na ktorých sa preháňa hovädzí dobytok, dotvára ráz  tunajšej krajiny.

V budúcnosti by sme chceli rozšíriť chov zvierat na farme o ďalšie zvieratá ako kačky, králiky, ovce... Využívať bylinky aj v prírodnej kozmetike, zamerať sa viac na agroturistiku a predstaviť náš región širšiemu okruhu ľudí.

„Príroda vie rovnako ako básnik vytvoriť najväčšie efekty s najmenším počtom prostriedkov“. (H.Heine)

Radi Vás privítame na našej farme J


Podskalie

Malebná obec Podskalie sa nachádza v centrálnej oblasti CHKO Strážovské vrchy, 15 km od okresného mesta Považská Bystrica. Obec je charakteristická typickým podhorským prostredím. Dominantu územia predstavuje nádherný prírodný útvar Podskalský Roháč, ktorý bol v roku 1993 vyhlásený za Národnú prírodnú rezerváciu. Pod príťažlivými skalnatými útvarmi sa rozprestiera množstvo voňavých lúk a pasienkov skrývajúce v sebe širokú paletu liečivých rastlín, okrasných kvetov, či živočíšnych druhov. Človek, ktorý chce aspoň na chvíľku uniknúť z bežného rušného života v meste a vychutnať si chvíle oddychu a harmónie s prírodou, si túto oblasť určite zamiluje. Či už využitím jazdenia na koňoch, cykloturistiky, horskej turistiky, zberom lesných plodov, rastlín, ochutnávkou medu, bylinného čaju, ale i pre deti je tu vytvorené úžasné prostredie plné zážitkov, ktoré ponúka miestny detský tábor.


Nad obcou Podskalie sa nachádza prírodná rezervácia so zachovalou teplomilnou vegetáciou na vápencovom substráte, kde sa vytvorili prirodzené lesné a nelesné spoločenstvá, v ktorých sa vyskytuje škála chránených, ohrozených a zriedkavých druhov rastlín charakteristických pre takýto typ biotopov. Územie Roháča predstavuje výrazný skalný hrebeň s početnými skalnými útvarmi, ako vežami, skalnými rebrami, v ktorých sa miestami nachádzajú otvory typu skalných okien, tunelov, ale aj mohutnými bralami so skalnými i niekoľko metrov vysokými strmými až kolmými stenami. Tieto viacstupňové skalné skupiny podmienili ťažšiu prístupnosť a miestami aj zložitú priechodnosť hrebeňa.

 


Prečo si vybrať nás

  • Príjemné rodinné prostredie
  • Ekologické poľnohospodárstvo
  • Láskyplný chov včiel
  • Zachovanie biodiverzity v krajine
  • Využitie liečivej sily bylín
  • Chov hovädzieho dobytka s rešpektom na prirodzené životné prostredie