image
image
image
image
image
image
image

Čo je to ekofarma?

Krajina okolo nás je zrkadlom našej práce. Obraz ako vyzerá dnes vznikal celé tisícročia. Je to ako kniha dejepisu, ktorú napísali naši predkovia a naďalej do nej píšeme my. Pri troške pozornosti si môžeme v nej čítať - rozlišovať miesta, kde žijú ľudia s prírodou v harmónii a múdrym obhospodarovaním zanechávajú za sebou zdravú a bohatú krajinu, a miesta, kde bola príroda naopak jednostranne využívaná pre krátkodobý prospech jej užívateľov. Ekologické poľnohospodárstvo vzniklo spojením stáročných skúseností našich predkov a najnovších moderných vedeckých poznatkov. Zjednodušene povedané, ekologické poľnohospodárstvo využíva krajinu spôsobom, ktorý ju neohrozuje: dokáže s ňou spolupracovať, brať si plody a dary zeme a pri tom zabezpečuje priaznivé podmienky pre jej ostatné schopnosti a funkcie. Len takýmto citlivým prístupom bude možné zbierať úrodu z našich polí aj o mnoho rokov neskôr.

Výhody ekologického hospodárenia sú nepopierateľné. Ekologické poľnohospodárstvo v prvom rade nevnáša do prostredia cudzie látky v podobe rôznych chemikálii., taktiež udržuje a zlepšuje dlhodobú úrodnosť pôdy a zvyšuje obsah jej organickej zložky. Potraviny z ekologického poľnohospodárstva majú v sebe vysokú nutričnú hodnotu a neobsahujú škodlivé chemické látky. O zdravý stav pôdy sa ekofarmári starajú mulčovaním, zeleným hnojením a inými prírode blízkymi metódami, využívajú tradičné metódy pestovania, ako je ručná práca, zelené hnojenie a prirodzene obnovujú pôdnu úrodnosť. Ekofarmy chovajú svoje zvieratá etickým spôsobom a ponúkajú im prirodzené podmienky pre ich rast a vývoj. Kŕmené sú predovšetkým z produkcie vlastného ekologického podniku.

Produktom ekologického poľnohospodárstva sú biopotraviny. V súčasnej dobe požiadavky na biopotraviny neustále narastajú, preto potraviny s označením ,,bio" nájdeme takmer v každom supermarkete. Najlepší bioprodukt však získavame priamo na ekofarme, kde máme zaručenú jeho kvalitu a čerstvosť ekofarmárom.

"Nezdedili sme Zem od našich otcov, požičiavame si ju od našich detí"

Lester Brown

Označovanie výrobkov ako BIO, alebo EKO je povolené len na základe certifikátu vydaného certifikačným orgánom. Označenie na výrobku:

 • písomnou skratkou „BIO“, alebo „EKO“ a slovenským logom pre ekologické poľnohospodárstvo. Podľa nového Nariadenia komisie (EÚ) č. 271/2010, ktoré vstúpilo do platnosti od 1.7.2010, spoločným logom platným v krajinách EÚ.
 • slovami „Poľnohospodárstvo EÚ“, „Poľnohospodárstvo mimo EÚ“, prípadne kombinácia oboch.
 • číselným kódom certifikačného orgánu Naturalis: SK-BIO-002

  Novinky

  • Novinky

  Konopný olej 250ml

  7,20€

  Konopný čaj 40g

  3,25€

  Konopné pohladenie BIO 50g

  3,85€

  Konopné osvieženie BIO 50g

  3,85€

  Konopná masť 25g

  3,30€
  image